CÔNG TY TNHH TM - DV HUỲNH PHÚC VĂN

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 9
Hôm nay 24
Hôm qua 14
Trong tuần 24
Trong tháng 288
Tổng cộng 15,113

Máy bào 2 mặt

Mô tả: Bào gỗ
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Đài Loan
Ngày đăng: 08-07-2013

Chi tiết sản phẩm

 

MAÙY BAØO HAI MAËT 

Model : GT-400B

+ Chieàu roäng laøm vieäc                 : 405mm

+ Chieàu daøy laøm vieäc lôùn nhaát    : 170mm

+ Chieàu daøy laøm vieäc nhoû nhaát   : 8mm

+ Chieàu daøi laøm vieäc ngaén nhaát  : 250mm

+ Soá dao gaén treân truïc baøo          : 4

+ Qui caùch löôõi dao                      : 405 x 3 x 30mm

+ Ñöôøng kính ñaàu dao                  : þ101mm

+ Toác ñoä truïc dao                         : 4000 v/ph

+ Toác ñoä cuoán phoâi                       : 7 – 20 m/ph

+ Moâtô truïc dao treân                    : 10 HP

+ Moâtô truïc dao döôùi                   : 7.5 HP

+ Moâtô cuoán phoâi                         : 02 HP

+ Moâtô naâng haï maët baøn             : ½ HP

+ Kích thöôùc maùy                         : 2300 x 950 x1850

+ Troïng löôïng maùy    : 2100 kg